I Skovbørnehuset tilbyder vi børnene et trygt læringsmiljø, der indenholder planlagte aktiviteter, faste rutiner, oplevelser og erfaringer. 

 

Vores dagligdag:

Mellem 6.30 og 7.30 tilbydes der morgenmad, til dem der ønsker. Morgenmaden består af havregryn med mælk, rosiner, æbler ect. 

Kl. 9.00 tilbydes alle børn formiddagsmad, der består af et knækbrød og ½ stykkefrugt. 

Kl. 11 spiser alle børn deres medbragte madpakker, dog undtagen onsdage og fredage, hvor Skovbørnehuset står for pædagogiske måltider. 

Kl. 11.30 Puttetid

Kl. 14.00 Tilbydes alle børn eftermiddagsmad

 

Vi arbejder udfra en ugestruktur, hvor vi bestemte dage tilbyder forskellige aktiviteter. Dagen har en titel som inddrager en eller flere lærerplanstemaer. 

 

Skovbørnehuset ugestruktur:

Mandag: Krea og science + skovgruppe

Tirsdag: Kommunikation / sprog + skovgruppe

Onsdag: Bål ( Pædagogisk måltid)

Torsdag: Ud i det blå. Tur ud af huset.

Fredag: Krop, sanser og bevægelse. Pædagogisk måltid.

 

 

 

 

Skoven er tænkt ind i vores ugestruktur og bruges fast to gange om ugen, mandag og tirsdag. Her blander vi børn fra vuggestuen og børnehaven. Grupperne dannes fra uge til uge. Skovgruppen, som vi kalder det, er fyldt med planlagte og spontane aktiviteter. 

Tjek på tavlen om dit barn har været med i Skovgruppen.