En vuggestueplads koster pr. 1/1 2021 3939 kr incl. fuld forplejning 3 dage om ugen og bleer. 2 dage er der madpakker med hjemmefra. En børnehaveplads koster 2588 kr. Bruger barnet fortsat ble, har forældrene dem selv med.

Der betales alle årets 12 måneder. 

Der ydes søskenderabat.

Barnet skal være tilmeldt bopælskommunens pladsanvisning, men opskrivning af barnet sker hos institutionen. Der er 2 måneders opsigelse. Også ved skolestart.

Vi har pt ingen ledige pladser før marts 2022.