Natascha er pædagogisk leder for skovbørnehuset, ligledes er hun pædagog i børnehaven.

Anja er pædagog i vuggestuen.

Anna er pædagog i vuggestuen.

Jette er medhjælper i vuggestuen, ligledes er hun fast voksne i skovgruppen.

Tina er medhjælper i børnehaven.

 

Vi bestræber os på at have faste vikar i huset som vi bruger ved sygdom, ferie m.m